Aktualności

Zakończenie ewaluacji funduszy BRIdge Alfa i Bridge VC

W czerwcu 2020 r. firma Taylor Economics zakończyła projekt "Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR", którego celem było dostarczenie informacji bieżących oraz podsumowujących na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badanie dotyczyło programu BRIdge Alfa oraz programu BRIdge CVC, w którym funduszem funduszy jest PFR NCBR CVC FIZ AZ (zarządzany przez PFR Ventures).

W ramach poddziałania 1.3.1 POIR (BRIdge Alfa) w latach 2016-2017 przeprowadzono dwa konkursy, na które wpłynęło 210 aplikacji. W efekcie, do końca 2019 r. NCBR podpisał umowy z 66 funduszami seed capital. Nominalna kapitalizacja funduszy wynosiła ok. 2,5 mld zł na co składało się ok. 2 mld zł dotacji z NCBR i 0,5 mld zł wkładu prywatnego. Średnia kapitalizacja funduszu wyniosła 38 mln zł. Do końca 2019 r. fundusze Bridge Alfa dokonały 328 inwestycji w 319 spółek. 50% inwestycji jest efektem działania 14 funduszy, a średnia wartość inwestycji wyniosła 1,26 mln zł. Inwestycje dokonywane były głównie w spółki nowo utworzone działające na rynku nie dłużej niż 10 miesięcy oraz reprezentujące sektor ICT. W ramach działania 1.3.2 POIR do końca 2019 r. wybrano 5 funduszy CVC o łącznej kapitalizacji prawie 600 mln zł, które zainwestowały 50 mln zł kapitału publicznego i prywatnego w 6 spółek portfelowych. 

Na temat bardziej szczegółowych informacji o funduszach, spółkach portfelowych, a także bezpośrednim wpływie działania 1.3 POIR na krajowy rynek venture capital zapraszamy do lektury raportu:

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR - Raport końcowy

INFOGRAFIKA NCBR VC.pdf

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655