Oferta

Doradztwo biznesowe
Doradztwo biznesowe
Ewaluacja
Ewaluacja
Badania rynkowe
Badania rynkowe
Doradztwo biznesowe
Doradztwo biznesowe

Oferujemy wsparcie przedsiębiorstw w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z realizowanymi inwestycjami, ekspansją na nowych rynkach, rozwojem nowych produktów i usług, a także wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zarówno produktowych, procesowych jak i organizacyjnych. Oferujemy kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów od planowania strategicznego poprzez finansowanie do bezpośredniego wsparcia w zarządzaniu. Jesteśmy aktywnym partner w procesie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz pozyskania finansowania kapitałowego z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych (fundusze venture capital, private equity oraz business angels).

Usługi

Biznes plan

Strategia rozwoju

Due diligence

Wycena przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcie

Restrukturyzacja

Interim management

Venture capital

Ewaluacja
Ewaluacja

Przedsiębiorcom i instytucjom publicznym oferujemy usługi oceny efektów realizowanych strategii rozwoju, konkretnych projektów, jak i strategicznych programów publicznych. Realizujemy ewaluacje ex-ante oraz on-going, które pozwalają na lepsze dostosowanie wprowadzanych strategii i projektów, jak i ewaluacje ex-post, które pozwalają na wyciągnięcie odpowiednich wniosków z realizowanych działań i ich lepsze zaprojektowanie w przyszłości. Od 2010 r. Taylor Economics realizował ewaluacje i projektował programy wsparcia dotyczące największych krajowych i unijnych programów wsparcia sektora przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i funduszy venture capital.

Usługi

Ewalaucja ex ante

Ewaluacja ex post

Studium przypadku

Desk research

Modelowanie ekonometryczne

Warsztaty design thinking

Badania rynkowe
Badania rynkowe

Dostęp do informacji jest kluczowy w prawidłowym zarządzaniu procesami. Oferujemy naszym klientom usługi związane z pozyskiwaniem informacji wspierających procesy decyzyjne w zakresie identyfikacji trendów rynkowych, wejścia w nowe obszary działalności, czy też zmian strategicznych. Taylor Economics realizował projekty zarówno w zakresie przygotowania planów marketingowych, badań konkretnych rynków, strategii rozwoju przedsiębiorstw jak również krajowych strategicznych programów istotnych dla rozwoju kluczowych obszarów ekonomicznych kraju.

Usługi

Analiza rynków

Wywiady indywidualne IDI

Wywiady grupowe FGI

Badania ankietowe CATI i CAWI

Benchmarking

Metoda delficka

Zaufali nam

navigationnavigation

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655