O firmie

Taylor economics

Spółka Taylor Economics została założona w 2010 r. przez pasjonatów rynku kapitałowego, venture capital i innowacyjnej przedsiębiorczości. Przedmiotem działalności naszej firmy jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług skierowanych do sektora przedsiębiorstw w zakresie doradztwa biznesowego oraz instytucji administracji publicznej w zakresie ewaluacji i projektowania programów wsparcia publicznego. W pracach dla naszych klientów łączymy najnowsze metody badawcze z praktycznym podejściem do rozwiązywania strategicznych problemów.

Wśród zrealizowanych przez nas projektów znajdują się badania ewaluacyjne poświęcone największym programom wsparcia rynku venture capital, rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości oraz doradztwo strategiczne i finansowe dla dynamicznie rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw. Naszym atutem jest łączenie doświadczenia jednostek naukowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Nasze aktywa

 • Zrozumienie potrzeb klienta
 • Doświadczenie, wiedza i praktyka
 • Najwyższa jakość usług
 • Profesjonalizm

Nasze wartości

 • Zadowolenie klienta
 • Długoterminowe relacje
 • Niezależność i wiarygodność
 • Etyczne podejście

Obszary działania

 • Badania i analizy rynku

 • Ewaluacja projektów

 • Doradztwo biznesowe

 • Venture capital

Zespół specjalistów

Piotr Tamowicz
Piotr Tamowicz
Michał Przybyłowski
Michał Przybyłowski
Anna Zamojska
Anna Zamojska
Piotr Tamowicz
Partner Zarządzający

Współtwórca krajowego rynku venture capital oraz prekursor problematyki corporate governance w Polsce. Specjalista w zakresie problematyki rozwoju rynku kapitałowego, przedsiębiorczości akademickiej, rozwoju przedsiębiorstw i corporate governance. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-2004 zawodowo związany z gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).

 

Laureat nagrody Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości za raport na temat rynku venture capital. Współtwórca krajowego rynku venture capital oraz prekursor problematyki corporate governance w Polsce. Specjalista w zakresie problematyki rozwoju rynku kapitałowego (rynek giełdowy, rynek venture capital, business angels i private equity), przedsiębiorczości akademickiej (spin off/out), rozwoju przedsiębiorstw (start up, MŚP) i corporate governance. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Forum Corporate Governance. Współautor licznych publikacji na temat corporate governance (pierwszy w Polsce dobrowolny kodeks corporate governance, Biała księga i ranking corporate governance), rynku kapitałowego i venture capital.

Michał Przybyłowski
Partner zarządzający

Współzałożyciel i partner zarządzający Taylor Economics. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw oraz projektowania programów publicznych wspierających rozwój innowacji i przedsiębiorczości w Polsce dla takich instytucji jak NCBR, PARP czy dla organów administracji centralnej i regionalnej.

 

W latach 2001 – 2008 związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, współzałożyciel Polskiego Forum Corporate Governance. Autor oraz współautor publikacji na temat rynku kapitałowego oraz corporate governance, członek zespołu pracującego nad pierwszym kodeksem nadzoru korporacyjnego oraz architekturą rynku kapitałowego w Polsce. W ramach prac naukowych odpowiedzialny za projekty dotyczące integracji krajowego rynku finansowego z rynkiem UE oraz harmonizacją regulacji dotyczących rynku kapitałowego.

 


W ramach działalności doradczej odpowiedzialny za pozyskanie kapitału dla projektów w różnych fazach rozwoju, realizację ofert prywatnych w procesie pre-IPO, współpracę z funduszami venture capital, transfer technologii i komercjalizację przedsięwzięć. Od 2007 r. aktywnie zaangażowany w powstanie alternatywnego systemu obrotu NewConnect, a później w doradztwo w procesie wprowadzania spółek do obrotu. Od 2010 r. w ramach Taylor Economics odpowiedzialny za projekty doradztwa strategicznego i kapitałowego dla przedsiębiorstw oraz kształtowanie programów publicznych wspierających rozwój innowacji i przedsiębiorczości.

Anna Zamojska
Ekspert

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Od 1992 r. pracownik naukowy w Katedrze Ekonometrii Wydziału Zarządzania Uniwersytet Gdański, od 2013 r. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonometrii Wydziału Zarządzania Uniwersytet Gdański. Członek zespołów realizujących projekty badawcze w dziedzinie finansów dla takich instytucji jak NBP, NCBR czy PARP.

 

Specjalista o szerokiej wiedzy w zakresie metod ilościowych, modelowania, prognozowania i symulacji mających zastosowanie w gospodarce. Z powodzeniem zajmuje się zastosowaniem tych metod w praktyce do pomiaru ryzyka, oceny skuteczności podejmowanych działań czy też projektowania narzędzi służących wsparciu procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655