Publikacje

VENTURE CAPITAL. KAPITAŁ NA START.

VENTURE CAPITAL. KAPITAŁ NA START.

Niniejsze opracowanie stara się zaprezentować problematykę venture capital z punktu widzenia finansowania wczesnych etapów rozwoju firmy (tzw. finansowanie zalążkowe i start up). Jest to tematyka poruszana, niezbyt często, nie tylko ze względu na małą obecność w Polsce funduszy specjalizujących się w tym, ale generalnie pewną wstrzemięźliwość w tego typu finansowaniu (wysokie ryzyko). Opracowaniezawiera przegląd całego procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru funduszu i prezentacji projektu aż po zakończenie inwestycji i sprzedaż akcji/udziałów posiadanych przez fundusz.

Piotr Tamowicz

PARP, Gdańsk 2004

Venture capital – kapitał na start

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655