Aktualności

Test Prywatnego Inwestora

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jakakolwiek pomoc publiczna przyznana przez państwo członkowskie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji rynkowej poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwem lub produkcji niektórych towarów jest niedozwolona. Wszelkie transakcje ekonomiczne realizowane przez organy publiczne (w tym agencje rządowe i państwowe instytucje finansowe, które finansują np. fundusze venture capital) nie będą przynosić korzyści kontrahentowi (beneficjentowi tych transakcji), a zatem nie będą stanowić niedozwolonej pomocy, jeżeli będą realizowane zgodnie z normalnymi warunkami rynkowymi. Aby stwierdzić czy tak faktycznie jest w konkretnym przypadku instytucje Unii Europejskiej opracowały Test Prywatnego Inwestora.
Elementem rozstrzygającym o dozwolonej/niedozwolonej pomocy jest to, czy organy publiczne dokonując inwestycji zachowywały się w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to inwestor prywatny. W istocie więc test prywatnego inwestora polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny działający w normalnych warunkach gospodarki rynkowej, byłby skłonny dokonać analogicznej transakcji/ inwestycji ze środków własnych (niepublicznych, prywatnych)?
Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie czy w konkretnej sytuacji niezbędny jest test inwestora prywatnego zapraszamy do darmowej konsultacji: office@tayloreconomics.com 

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655