Aktualności

Szacunek luki kapitałowej i finansowej oraz analiza możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

W okresie czerwiec do września 2020 r. Taylor Economics (lider konsorcjum) wraz z PAG Uniconsult zrealizowali badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którego przedmiotem była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych do wspierania inwestycji w obszarze innowacyjności. Instrumenty te mają funkcjonować w ramach krajowego programu operacyjnego korzystającego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu Polityki 1. Jednym z kluczowych elementów analiz było oszacowanie rozmiarów luki finansowej w zakresie finansowania kapitałowego i dłużnego.  

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655