Startupy technologiczne Polska 2022

Na koniec 2022 r. w Polsce zarejestrowano 4,9 tys. startupów technologicznych!

Na koniec 2022 r. w Polsce zarejestrowano 4,9 tys. startupów technologicznych!

Przedsiębiorstwa technologiczne są motorem napędowym innowacji w gospodarce. Przełomowe rozwiązania przez nie opracowywane, tworzone w oparciu o rozliczne efekty prac badawczo – rozwojowych, rozwiązują żywotne problemy techniczne i technologiczne, z którymi mierzą się gospodarki na całym świecie.
Spółki technologiczne klasyfikowane na podstawie poziomów techniki OECD to podmioty przemysłowe oraz spółki usługowe (głównie z sektora informatycznego, ale także te o profilu badawczo-rozwojowym). Na koniec 2022 r. przedsiębiorstwa technologiczne stanowiły niecałe 9,9% wszystkich spółek kapitałowych i było ich łącznie ponad 49,6 tys. Tak jak w gospodarce, tak też w sektorze technologicznym dominowały spółki usługowe – 78%, głównie prowadzące działalność związaną z oprogramowaniem. Spółki przemysłowe reprezentujące sektor średniowysokiej techniki stanowiły 17,3% wszystkich spółek technologicznych a najbardziej zaawansowane spółki wysokiej techniki stanowiły niecałe 4,7% wszystkich spółek technologicznych.
W przypadku nowo zarejestrowanych startupów technologicznych, na koniec 2022 roku ich liczba wyniosła ponad 4,9 tys. i stanowiły one ok. 9,8% wszystkich utworzonych spółek kapitałowych. Podobnie jak dla populacji istniejących spółek technologicznych tak i tutaj dominują przedstawiciele usług wysokiej techniki (86%). Największą grupę, bo aż 60,8% nowo zakładanych startupów technologicznych stanowiły spółki związane z tworzeniem oprogramowania (ponad 3000 spółek)! Najbardziej zaawansowane technologicznie spółki przemysłowe, stanowiące trzon sektora deep tech, stanowiły zaledwie 3,1% nowo zarejestrowanych spółek technologicznych, ale pocieszające jest to, że dynamika wzrostu jest najwyższa od kilku lat!
Zapraszamy do lektury raportu STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022