Aktualności

Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

Taylor Economics w konsorcjum z Ecorys Polska zakończył ewaluacje Programu Innowacje Społeczne realizowanej na zlecenie NCBR. Celem badania ewaluacyjnego była ocena efektów Programu Innowacje Społeczne wraz z oszacowaniem stopnia osiągnięcia jego celów. Celem głównym Programu była poprawa jakości życia społeczeństwa oraz grup i obszarów, w których istniała rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. W badaniu oceniono efekty projektów dofinansowanych w ramach Programu, mechanizm międzysektorowej współpracy, który miał wesprzeć proces opracowania innowacji społecznych oraz potrzebę dalszego wsparcia rozwoju innowacji społecznych. Przetestowano także wykorzystanie metody ilościowej SROI, która - służy analizie mechanizmów powstawania i trwania wpływu organizacji na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, mierzeniu wartości tego wpływu i raportowaniu go. Na poziomie pojedynczych projektów udało się oszacować wartość ekonomiczną innowacji przy wykorzystaniu tej metody. W każdym z 3  analizowanych projektów społeczny zwrot z inwestycji był pozytywny. Złotówka zainwestowana w projekt przyniosła zwrot społeczny od 15,55 zł do 250,26 zł w zależności od projektu i scenariusza.

Raport z badania: Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655