Aktualności

Ewaluacja mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK

Taylor Economics na zlecenie NCBR zakończył ewaluacje mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK. Głównym celem ewaluacji była ocena użyteczności mechanizmów wspólnych przedsięwzięć z partnerami gospodarczymi z punktu widzenia zapewnia rozwoju infrastruktury strategicznej w Polsce. Wspólne przedsięwzięcie jest instrumentem wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych uruchomionym po raz pierwszy przez NCBR pod koniec 2011 roku. Istotą tego instrumentu jest wspólne finansowanie portfela projektów B+R skupionych wokół agendy badawczej stanowiącej zbiór problemów i wyzwań technicznych i technologicznych zidentyfikowanych przez danego partnera. Budżet przedsięwzięcia finansowany jest w równych proporcjach (50/50) przez NCBR i partnera, podczas gdy faza wdrożeniowa znajduje się całkowicie w gestii partnera (finansowanie i wykonawstwo).

Raport z badania

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655