Publikacje

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Raport z ewaluacji działania 3.2. POIG „Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Badanie zostało zrealizowane w 2017 r. przez Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult. Celem badania była ocena, jak wsparcie skierowane poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój rynku funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce oraz zmniejszenie luki kapitałowej w dostępie do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju. W raporcie znajdują się informacje zbiorcze o działaniu 3.2. POIG, polityce w zakresie wspierania rynku Venture Capital w okresie interwencji, a także efekty podjętych działań oraz rekomendacje dla kolejnych działań wspierających rozwój rynku Venture Capital. W ramach badania przeprowadzono benchmarking rozwiązań zagranicznych.

M. Gajewski, R. Kubajek, B. Pietrzak, J. Szczucki, J. Witkowska (PAG Uniconsult)
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska (Taylor Economics)

Ministerstwo Rozwoju, Warszawa Grudzień 2017

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655