Startupy technologiczne Polska 2021

Dotacje wspierają słaby rynek kapitałowy

Dotacje wspierają słaby rynek kapitałowy

Przy wciąż stosunkowo słabym rynku kapitałowym praktycznie każdy technologiczny startup stara się sięgnąć po dotację, między innymi na realizację prac B+R. I to mu się na ogół udaje. Dotacje na kwotę 296 mln zł popłynęły do 59 startupów technologicznych utworzonych w latach 2016–2019. Szerzej na ten temat patrz raport Taylor Economics.