Publikacje

Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Celem badania była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych do wspierania inwestycji w obszarze innowacyjności. Instrumenty te mają funkcjonować
w ramach krajowego programu operacyjnego korzystającego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu Polityki 1. Jednym z kluczowych elementów analiz było oszacowanie rozmiarów luki finansowej w zakresie finansowania kapitałowego i dłużnego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że luka kapitałowa (equity gap) w wymiarze wartościowym dla całego przedziału lat 2021-2027 wynosi ok. 5,8 mld zł, a wartość luki
w ujęciu rocznym będzie wahać się od 822 mln zł do 858 mln zł. Jednocześnie, przy takich teoretycznych rozmiarach luki (5,8 mld zł) wydajność inwestycyjna zespołów menedżerskich sprawi, że na rynek będzie można skutecznie wprowadzić rocznie średnio po ok. 638 mln zł, a łącznie w latach 2021-2027 do 4,5 mld zł (środki publiczne i prywatne). Alokacja na kapitałowe instrumenty finansowe powinna wynosić około 60% szacowanej luki kapitałowej (2,73 mld zł). Około 50% alokacji powinno być dedykowane na instrumenty wspierające wczesne fazy rozwoju przedsiębiorstw (programy Starter, Biznest, CVC i VC B+R) oraz 50% (pozostała alokacja) na programy wspierające późniejsze fazy rozwoju (Otwarte Innowacje
i KOFFI). W ramach badania dokonano oszacowania luki finansowania dłużnego, gdzie wartości te wyniosły: około 2,2 mld zł (finansowanie obrotowe) oraz około 4 mld zł dla finansowania celów inwestycyjnych (dolne granice, odpowiednio: 1,7 mld zł i 3,2 mld zł). 

Szczegółowe informacje w raporcie:

Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

M. Gajewski, R. Kubajek, B. Pietrzak, M. Przybyłowski, P. Tamowicz, J. Szczucki, J. Witkowska, A. Zamojska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju, wrzesień 2020

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655