Startupy technologiczne Polska 2022

7,8 mln zł to średnia wycena spółki technologicznej przez fundusz Venture Capital

7,8 mln zł to średnia wycena spółki technologicznej przez fundusz Venture Capital

W coraz większej liczbie spółek, kapitał ryzyka staje się istotnym stymulatorem rozwoju. Od momentu powstania analizowanych startupów technologicznych do III kwartału 2022 roku publiczne fundusze VC dostarczyły prawie 80 mln zł kapitału, gdzie średnia wartość dostarczonego kapitału wyniosła 1,9 mln zł przy wycenie spółki na poziomie 7,8 mln zł. Co z prywatnymi funduszami VC oraz ich zaangażowaniem w spółki technologiczne? O tym więcej raporcie Startupy Technologiczne 2022.