Aktualności

4,5 tysiąca technologicznych startupów w 2023 roku

Na koniec IV kwartału 2023 r. zarejestrowano w Polsce 4 461 technologicznych startupów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zatem spadek o prawie 10%, przy nieznacznie rosnącej liczbie wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych (103,8%). Oznacza to zmniejszenie udziału startupów technologicznych w liczbie wszystkich nowo rejestrowanych spółek.
W 2022 r. startupy technologiczne stanowiły 9,8% wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych, a w 2023 r. udział ten wyniósł 8,5%. Największy wpływ na spadek nowo zarejestrowanych spółek miała niska rejestracja spółek w obszarze usług wysokiej techniki. Spadek w stosunku do grudnia 2023 wyniósł w tym obszarze prawie 12%. Wśród spółek informatycznych największy spadki dotyczyły dwóch obszarów tj. działalności związanej z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki.
Również w przypadku usługowych spółek badawczych spadki zanotowano w sektorze badań w dziedzinie biotechnologii oraz nauk społecznych i humanistycznych.
Z kolei liczba najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek przemysłowych wzrosła o ponad 1%. Największy wzrost dotyczył nowo zarejestrowanych spółek reprezentujących wysoką technikę: produkcja elementów elektronicznych oraz produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.
W przypadku średniowysokiej techniki wzrost dotyczył startupów reprezentujących następujące sektory: produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych. Spadki nowo zarejestrowanych spółek zanotowano w obszarze produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (wysoka technika) oraz produkcji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (średnio wysoka technika).
Jednocześnie na konie 2023 r. całkowita liczba spółek wysokotechnologicznych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 4,2% do 51 757.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655