Startupy technologiczne Polska 2022

37,2% udziałów przeciętnie obejmował założyciel startupu technologicznego

37,2% udziałów przeciętnie obejmował założyciel startupu technologicznego

W momencie rejestracji spółki, pakiet udziałów lub akcji przypadający na jednego założyciela wyniósł średnio 37,2%. Struktura właścicielska była zdominowana przez osoby fizyczne, najczęściej będące równocześnie pomysłodawcami i inicjatorami biznesów. Co z pozostałymi założycielami technologicznych startupów? Jakie pakiety obejmowały uczelnie a jakie przedsiębiorstwa? Tego dowiecie się z najnowszego raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.