Aktualności

Zakończenie ewaluacji systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.


Zapraszamy do lektury raprtu z ewaluacji działania 3.2. POIG „Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Badanie zostało zrealizowane w 2017 r. przez Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult. Celem badania była ocena, jak wsparcie skierowane poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój rynku funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce oraz zmniejszenie luki kapitałowej w dostępie do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju. W raporcie znajdują się informacje zbiorcze o działaniu 3.2. POIG, polityce w zakresie wspierania rynku Venture Capital w okresie interwencji, a także efekty podjętych działań oraz rekomendacje dla kolejnych działań wspierających rozwój rynku Venture Capital. W ramach badania przeprowadzono benchmarking rozwiązań zagranicznych.

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655