Aktualności

Raport z ewaluacji inkubatorów inwestycyjnych z lat 2008-2015

Zapraszamy do lektury raportu z ewaluacji działania 3.1 POIG „Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG” zrealizowanym przez konsorcjum Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badania była ocena końcowych efektów wsparcia przeznaczonego na inkubację i zasilenia kapitałowe udzielone nowo powstałym podmiotom, działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Badanie objęło 69 inkubatorów inwestycyjnych, które zainwestowały ostatecznie w 1226 spółek portfelowych. Wśród spółek portfelowych dominowali przedstawiciele sektora ICT (44%) oraz firmy opracowujące lub prowadzące portale internetowe (14,8%). Ograniczona grupa firm reprezentowała branżę medyczną (7%), a także produkcję urządzeń́ wysokiej techniki (ok. 4%). Skala dezinwestycji jest stosunkowo mała (148 spółek), przy czym nadal funkcjonuje około 87% spółek portfelowych.

 

Wśród efektów najbardziej znaczący to efekt „kadrowy” tj. wyszkolenie i zdobycie doświadczenia przez znaczącą grupę menadżerów inwestycyjnych (nawet 300 osób), którzy następnie mogli realizować inwestycje przy wsparciu środków w ramach POIR. Słabszy efekt odnotowano w przypadku wpływu na rozwój rynku VC, gdyż większość inkubatorów realizuje zadania inwestycyjne w sposób ograniczony. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu określone dla działania 3.1 POIG zostały osiągnięte, a w niektórych przypadkach odnotowane ich przekroczenie. Na ocenę pełnych efektów programu należy jeszcze poczekać, jednak już dzisiaj widać, że szereg spółek portfelowych realizuje swoje plany pozyskując kolejnych inwestorów finansowych i rozszerzając ofertę o nowe produkty/usługi oraz wchodząc na nowe rynki.W pełnej wersji raportu oprócz opracowań analitycznych sformułowano szereg rekomendacji dla programów wsparcia ukierunkowanych na rozwój rynku venture capital i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

„Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG”  – plik PDF

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655