Aktualności

Raport z badania „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR”

W styczniu 2019 r. zakończono badanie „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” zrealizowane dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem głównym ewaluacji była ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałań Programu Inteligentny Rozwój wdrażanych w formie instrumentów finansowych (instrumentów kapitałowych i gwarancyjnych). W całym POIR alokacja wsparcia dystrybuowanego w formie instrumentów finansowych opiewa na kwotę ok. 3,65 mld PLN, co stanowi ok. 10,4% całkowitej alokacji na Program. Instrumenty finansowe objęte ewaluacją to instrumenty kapitałowe wdrażane przez PFR Ventures (BRIdge CVC, Otwarte Innowacje, Starter, BizNest oraz KOFFI) oraz instrumenty gwarancyjne wdrażane przez BGK (Gwarancja Biznesmax). W raporcie znajdziemy informacje na temat:

  • Systemu wdrażania instrumentów finansowych, z uwzględnieniem oceny spotykanych rozwiązań w zakresie modeli wdrażania instrumentów finansowych (w tym rozwiązania regulacyjne, szczególnie istotne w sferze instrumentów kapitałowych);
  • Doświadczenia zagraniczne we wdrażaniu instrumentów kapitałowych;
  • Komplementarności i konkurencyjności poszczególnych instrumentów finansowych w Polsce;
  • Ocena możliwości realizacji celów interwencji przy wykorzystaniu instrumentów finansowych (kapitałowych i instrumentu gwarancyjnego);
  • Przegląd regulacji w zakresie funduszy venture capital w Polsce;
  • Dobre praktyki w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.

 

Zapraszamy do lektury raportu:

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655