Aktualności

Raport Startupy technologiczne 2022

Mamy przyjemność przekazać do rąk czytelników drugą edycję raportu poświęconego startupom technologicznym. Problematyka narodzin i funkcjonowania startupów stała się w ostatnich latach wdzięcznym tematem licznych analiz i raportów. Mówienie i pisanie o startupach stało się nie tylko modne, ale i potrzebne ze względu na ich istotny wkład w rozwój gospodarek i jednocześnie dużą wrażliwość na wszelkie dysfunkcjonalności rynków zasobów, w tym szczególnie rynków kapitałowych. Przedstawione w raporcie startupy technologiczne to specyficzna grupa najbardziej innowacyjnych spółek reprezentujących zaawansowane technologie, które są wynikiem radykalnego podejścia do rozwiązywania problemów lub efektem prac badawczo-rozwojowych.
 
Druga edycja raportu – obejmująca analizę 146 spółek - dostarcza szereg ciekawych informacji na temat morfologii startupów technologicznych. W raporcie czytelnik znajdzie szczegółowe dane obrazujące strukturę założycieli, strukturę własności, jej dynamikę oraz wyniki finansowe. Szereg ciekawych informacji zawierają rozdziały poświęcone dotacjom na projekty B+R oraz pandemii COVID-19. W raporcie znalazły się także studia przypadków dwóch ambitnych startupów oraz aktualizacja tego, co się wydarzyło w pięciu projektach opisanych rok wcześniej.

Zapraszamy do lektury:

STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

 

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655