Publikacje

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. SPÓŁKI SPIN-OFF W POLSCE.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. SPÓŁKI SPIN-OFF W POLSCE.

Autor pokazuje praktyczne przykłady przedsiębiorstw wyrosłych na bazie wyników badań naukowych. Droga, jaką przeszli naukowcy - przedsiębiorcy nie była łatwa ani szybka i wymagała korekt. Przedstawieni w publikacji przedsiębiorcy potrafili umiejętnie połączyć innowacyjny pomysł z dobrym zarządzaniem i odpowiednimi źródłami finansowania. Książka zawiera informacje o czynnikach wpływających na sukces i zachęca do dalszych, szerszych badań, których wyniki pokażą przedstawicielom społeczności akademickiej jak wdrażać wyniki badan naukowych.

Piotr Tamowicz

PARP, Warszawa 2006

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce

 

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655