Aktualności

Pomoc publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019

Zapraszamy do lektury opracowania „Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019”, które jest podsumowaniem badań prowadzanych nad rezultatami wsparcia finansowego oferowanego przez NCBR przedsiębiorstwom. Jest to drugie opracowanie NCBR z serii „Krajobraz innowacji”. W publikacji przedstawiamy szczegółowo wpływ Programu Pomocowego NCBR (w tym prognozowany), m.in. na Produkt Krajowy Brutto a także na wskaźniki związane bezpośrednio z badaniami i rozwojem, takie jak nakłady na B+R ogółem oraz nakłady na działalność innowacyjną i B+R przedsiębiorstw. Ponadto można w niej zapoznać się w jaki sposób interwencja wpłynęła na beneficjentów Programu. W związku z tym, że badanie obejmowało także program BRIdge Alfa, dodatkowo można prześledzić w jaki sposób to działanie zmieniło krajową scenę funduszy Venture Capital. W części dotyczącej programu BRIdge Alfa wykorzystano ewalaucje zrealizowane w latach 2017-2020 dla NCBR przez Taylor Economics. 

Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655