Aktualności

Komentarze do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Firma Taylor Economics wzięła udział w konsultacjach nad projektem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Wśród przekazanych uwag znalazły się postulaty dotyczące włączenia rynku VC/PE do Strategii, w tym następujące rekomendacje:

 

  1. Wprowadzenie zwolnień w podatku dla długoterminowych inwestycji kapitałowych w spółki portfelowe oraz zwolnienia podatkowe dla kapitału reinwestowanego przez fundusze.
  2. Przegląd i zniesienie regulacji uniemożliwiających inwestycje w sektor VC/PE przez inwestorów instytucjonalnych.
  3. Utrzymanie zwolnień podatkowych dla podmiotów wpisanych do rejestrów ASI i ZASI realizujących długoterminowe inwestycje w sektor innowacyjnych MŚP.
  4. Wprowadzenie tzw. „szybkiej ścieżki” dla spółek portfelowych funduszy VC/PE w przypadku debiutu spółki portfelowej na rynku giełdowym, zwłaszcza w przypadku rynku NewConnect. Objęcie inwestycji na rynku NewConnect ulgami inwestycyjnymi – tak jak w przypadku rynku brytyjskiego gdzie Enterprise Investment Schemedotyczy rynku alternatywnego (Alternative Investnent Market).
  5. Dynamizacja procedur rejestracyjnych dla funduszy VC/PE w celu przyciągnięcia nowych podmiotów.

 

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego rekomendacje dotyczyły:

 

  1. Realizacje przez niezależną instytucję rankingów ładu korporacyjnego tak jak miało to miejsce w latach 2003-2005, gdzie rankingi przygotowywał PFCG/IBnGR.
  2. Zamiast wprowadzania ram prawnych dla egzekucji zasad ładu korporacyjnego lepsza egzekucja praw akcjonariuszy mniejszościowych.
  3. Zamiast nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek Skarbu Państwa wymóg stosowania wszystkich zasad z obecnego kodeksu ładu korporacyjnego zaimplementowanego przez GPW dla spółek giełdowych.
  4. Odbudowa zaufania do rynku NewConnect poprzez weryfikację zasad ładu korporacyjnego i regulacji oraz lepsza ochrona akcjonariuszy inwestujących na tym rynku.

 

Uwagi i rekomendacje Taylor Economics 

 

Strona Ministerstwa Finansów z komentarzami uzyskanymi w trakcie konsultacji.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655