Aktualności

Jak inwestowały fundusze Venture Capital w Polsce?

Największa interwencja publiczna na rynku Venture Capital w Polsce została zrealizowana w latach 2008-2015 przez PARP w ramach działania 3.1. POIG. Wprawdzie głównym celem działania nie było stworzenie rynku Venture Capital ale finansowanie przez inkubatory inwestycyjne przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania to w praktyce 77 projektów skierowanych do 69 inkubatorów inwestycyjnych stało się podstawą do stworzenia zespołów inwestycyjnych zajmujących się wyszukiwaniem, preinkubacją a następnie obejmowaniem udziałów w zamian za kapitał. W wyniku tych działań założono ponad 1200 startupów, gdzie proces dezinwestycji dotyczy już ponad 10% spółek, a kolejne realizują drugie rundy finasowania. W tym samym okresie uruchomiono drugie działanie – 3.2. POIG, które zostało skierowane do Krajowego Funduszu Kapitałowego działającego jako fundusz funduszy i wspierającego fundusze kapitału wysokiego ryzyka. Działanie skierowane było do doświadczonych funduszy Venture Capital, które musiały zadeklarować wkład prywatny na poziomie 50% kapitalizacji funduszu. Działanie miało znacznie mniejszą skalę i wraz z dotacją Ministerstwa Gospodarki oraz Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy utworzono 18 funduszy, które zainwestowały w ponad 200 spółek. Łącznie w latach 2008-2016 w wyniku interwencji publicznych na inwestycje przeznaczono ponad 240 mln euro środków publicznych i około 100 mln euro uzupełniających je środków prywatnych. Powstało ponad 110 funduszy, które zainwestowały w 1520 projekty biznesowe. Średnia wartość inwestycji była determinowana przez ramy poszczególnych interwencji i wyniosła 550 tys. zł poczynając od najmniejszego działania PARP poprzez 1 mln w programie NCBR i prawie 3 mln zł w działaniach KFK.

 

W kolejnych latach na instrumenty finansowe wspierające rynek VC przewidziano ponad 1 mld euro środków publicznych, gdzie znaczna część będzie dystrybuowana przez NCBR i PFR. Wpływ interwencji na rynek kapitału wysokiego ryzyka będzie można ocenić po 2023 r. ale skala interwencji wskazuje, że efekty (przynajmniej ilościowe) będą o wiele większe niż w latach 2008-2016.

 

Więcej informacji w raporcie Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655