Startupy technologiczne Polska 2022

Ile mamy w Polsce spółek technologicznych?

Ile mamy w Polsce spółek technologicznych?

O potencjale innowacyjnym gospodarki decydują przedsiębiorstwa technologiczne. To one bazując na efektach prac badawczo-rozwojowych rozwiązują najtrudniejsze problemy technologiczne i inżynieryjne tworząc przełomowe rozwiązania.
Jeśli dobrze nam znaną bazę REGON, w której musi się znaleźć każdy polski przedsiębiorca „przepuścimy” przez klasyfikację poziomów techniki przemysłu opracowaną przez OECD to okaże się, że przedsiębiorstwa technologiczne w III. kwartale 2022 r. stanowiły 9,9% wszystkich spółek kapitałowych i było ich łącznie 49 tysięcy.
W zbiorowości tej dominują (prawie 78%) spółki usługowe (są to tak zwane usługi wysokiej techniki). Wśród nich największą grupę stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie oprogramowania (41% wśród wszystkich usługowych).
Przedsiębiorstwa przemysłowe reprezentujące najbardziej zaawansowany technologicznie sektor wysokiej techniki stanowią prawie 5% spółek technologicznych. Tu z kolei jest najwięcej firm z zajmujących się produkcją instrumentów pomiarowych, leków i elementów elektronicznych.
Nieco niższa „półka” technologiczna to sektor średniowysokiej techniki. Tu funkcjonuje około 17% wszystkich spółek technologicznych. Największy udział mają w tej grupie mają producenci kosmetyków, specjalistycznych maszyn oraz producenci urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych.
W III kwartale nowo zarejestrowanych startupów technologicznych było 3,8 tys. Biorąc pod uwagę liczbę wyrejestrowywanych i zawieszanych spółek należy oczekiwać, że na koniec 2022 r. liczba technologicznych startupów przekroczy z nawiązką 4 tys. podmiotów.