Publikacje

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing  sierpień 2018

Pierwszy raport ewalucyjny (ewaluacja on-going) pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR. Na działanie 1.3. POIR Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych składają się dwa poddziałania:

  • 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa,
  • 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

Celem działania jest inicjacja współpracy instytucji publicznych oraz funduszy typu VC (krajowych i zagranicznych), w celu wsparcia przedsiębiorstw typu spin-off realizujących projekty B+R. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.


NCBR, Gdańsk Lipiec 2017
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655