Publikacje

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing  sierpień 2018

Drugi raport z badania ewaluacyjnego, w ramch którego przedstawiono stan realizacji poddziałania 1.3.1 POIR oraz ocenę wpływu podjętej interwencji publicznej na rynek VC i beneficjentów ostatecznych (przedsiębiorców).

Celem poddziałania 1.3.1 POIR jest stworzenie sieci funduszy VC wspierających inwestycyjnie procesy komercjalizacji projektów, które zawierają w sobie istotny komponent B+R. W naszej ocenie poddziałanie 1.3.1 jest obecnie najtrudniejszym z realizowanych dotychczas programów wsparcia dla rynku VC. Decyduje o tym wysoki stopień jego złożoności operacyjnej, skierowanie do specyficznej grupy docelowej (jednostki naukowe, przedsiębiorcy B+R) i specyficznej – ryzykownej – grupy projektów biznesowych (komponent B+R). Program posługuje się zupełnie nową dla NCBR, niedotacyjną formułą wsparcia, która łączy inwestycje kapitałowe z dotacją na realizację prac B+R. Pod względem realizacyjnym jest to najbardziej złożone działanie POIR.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Gdańsk sierpień 2018

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655