Publikacje

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport mid-term

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport mid-term

Zapraszamy do lektury raportu poświęconego ocenie funkcjonowania programów BRIdge Alfa i BRIdge CVC uruchomionych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba programy przy wykorzystaniu instrumentów kapitałowych mają za zadanie wspieranie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty badawczo-rozwojowe na różnym etapie rozwoju. Od fazy zasiewowej (seed) i start-up po fazę rozwoju i ekspansji.
W Raporcie znajdziemy informacje na temat stanu wdrażania programów, ich wpływu na krajowy rynek venturte capital oraz spółki portfelowe funduszy BRIdge Alfa, a także szeregu kwestii związanych z wpływem interwencji publicznej na wielkość luki kapitałowej. Dodatkowo w raporcie można przeczytać na temat historii rozwoju rynku venturte capital w Polsce oraz stanu sektora naukowo-badawczego.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Kwiecień 2019

Raport z badania mid-term

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655