Publikacje

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport końcowy

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport końcowy

Zapraszamy do lektury raportu końcowego poświęconego ocenie funkcjonowania programów BRIdge Alfa i BRIdge VC uruchomionych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba programy przy wykorzystaniu instrumentów kapitałowych mają za zadanie wspieranie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty badawczo-rozwojowe na różnym etapie rozwoju. Od fazy zasiewowej (seed) i start-up po fazę rozwoju i ekspansji.
W Raporcie znajdziemy informacje podsumowujące w zakresie wdrażania programów (BRIdge Alfa oraz BRIdge VC: PFR NCBR CVC), ich wpływu na krajowy rynek venture capital oraz spółki portfelowe funduszy BRIdge Alfa i PFR NCBR CVC. Obok bezpośredniego wpływu, w raporcie przedstawiono również wpływ pośredni jaki programy wywarły na krajowy rynek w zakresie ograniczania luki kapitałowej, wpływu na sektory czy wypychania kapitału prywatnego.

 

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Czerwiec 2020

Raport końcowy

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655