Aktualności

Ewaluacja ex-post Programu „Bloki 200+” innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe

Taylor Economics na zlecenie NCBR zakończył ewaluacje "Programu „Bloki 200+” innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe". Celem ewaluacji była ocena stopnia realizacji celów programu oraz skuteczności i użyteczności zastosowanego trybu realizacji prac B+R bazującego na tzw. zamówieniu przedkomercyjnym (Pre-commercial Procurement). Celem samego programu było opracowanie technologii umożliwiających dokonanie zmiany charakterystyki pracy bloków parowych podkrytycznych klasy 200MWe opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Zmiana ta miała polegać na przystosowaniu ich do pracy w warunkach dużej zmienności obciążenia, czyli jako tzw. źródła podszczytowe. Działanie w takich warunkach bez przeprowadzenia odpowiedniej modernizacji wiązało się z ryzykiem szybkiej i całkowitej destrukcji urządzeń energetycznych.

Raport z badania

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655