Publikacje

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Zbiór dobrych praktyk przygotowanych dla zarządzających funduszami BRIdge Alfa oraz funduszami venture capital inwestującymi w innowacyjne technologiczne przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia 13 dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane wśród zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz funduszy Venture Capital uczestniczących w w programie pilotażowym BRIdge Alfa, wdrażanym w latach 2013–2015 przez NCBR. Program ten miał na celu przetestowanie specjalnego instrumentu inwestycyjnego służącego wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start‑up). Łącznie w okresie tym powstało 10 funduszy VC dokapitalizowanych w znacznym stopniu ze środków publicznych. Wsparcie publiczne przekazywane było także 46 spółkom, w które inwestowały fundusze. Uruchomiony program, choć miał charakter rozpoznawczy i ograniczoną skalę, stworzył stosunkowo obszerny zbiór działań dających elementarną podstawę do wskazania zachowań, które mogą być najbardziej pożądane z punktu widzenia realizacji zarówno celów programu, jak i korzyści pozostałych interesariuszy.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz
NCBR, Gdańsk Kwiecień 2018

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655