Publikacje

Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r

Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r

Raport obejmuje zarówno okres wczesnego formowania się rynku w latach 1990 – 2010, jaki i okres najnowszy tj. do 2016 r. W analizie szczególną uwagę poświęcono aspektom związanym z tworzeniem się rynku prywatnego, jak i kolejnymi interwencjami publicznymi zmierzającymi do rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce. Raport tym samym dotyka problematyki luki kapitałowej i zmian zachodzących na rynku Venture Capital. W okresie od 2007 do 2015 r. na inwestycje w segmencie VC skierowano ponad 240 mln euro środków publicznych i około 100 mln euro uzupełniających je środków prywatnych. Środki te zasiliły ponad 110 funduszy, które z kolei zainwestowały w ponad 1500 spółek. W tym samym okresie prywatne fundusze płynęły głównie do segmentu Private Equity zorientowanego na finansowanie rozwoju dojrzałych spółek znajdujących się w fazie ekspansji. W raporcie znajdują się również informacje dotyczące rozwoju rynku prywatnego, w tym różnych segmentów rynku Venture Capital oraz inwestorów indywidualnych (Business Angels).

Analiza została przeprowadzona w ramach badania „Ewaluacja pomocy publicznej udzielnej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR” na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Taylor Economics, Gdańsk Wrzesień 2017
Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz

Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655