Publikacje

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Raport z badania przygotowanego przez Taylor Economics na zlecenie Inventity Foundation a dotyczącego identyfikacji kluczowych barier procesu komercjalizacji badań. W raporcie zawarto podsumowanie zrealizowanych w ostatnim czasie badań w temacie problematyki transferu technologii z sektora jednostek naukowych do gospodarki, wyniki badania opinii osób, które w praktyce obsługują procesy komercjalizacji prac B+R, w tym głównie w centrach transferu technologii działających przy wiodących jednostkach naukowych. W badaniu przedstawiono takie kwestie jak potencjał sektora jednostek naukowych do komercjalizacji, pozycję międzynarodową krajowych podmiotów B+R, czy wpływ regulacji na motywacje naukowców do transferu technologii. Z drugiej strony ocenie poddano instytucje uczestniczące w procesie transferu – ich kompetencje i potencjał oraz popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych. Raport zakończono szeregiem rekomendacji w odniesieniu do regulacji, które proces współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw mają zdynamizować i przyczynić się do wzrostu innowacyjności gospodarki.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Stanisław Szultka
 
Gdańsk Kwiecień 2018

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655