Publikacje

BUSINESS ANGELS. POMOCNA DŁOŃ KAPITAŁU.

BUSINESS ANGELS. POMOCNA DŁOŃ KAPITAŁU.

„Business angels. Pomocna dłoń kapitału" jest jedną z pierwszych publikacji dotyczących działalności indywidualnych inwestorów kapitałowych, tzw. aniołów biznesu w Polsce. Autor, od lat śledzący zmiany w tym obszarze, nie tylko zebrał informacje o funkcjonowaniu business angels w krajach zachodnich, gdzie instytucja ta rozwija się i przybiera nowe formy organizacyjne od co najmniej kilkudziesięciu lat i które są dobrym punktem odniesienia do oceny polskiego rynku.
Podjął się też trudnego zadania analizy aktywności krajowych inwestorów, którzy nie dość że nieliczni, to jeszcze w przeważającej większości wysoko cenią sobie prywatność i niechętnie ujawniają informacje o posiadanym majątku i zaangażowaniu w przedsięwzięcia. Zwłaszcza wtedy, kiedy zakończenie inwestycji jest odległe w czasie, obarczone wysokim ryzykiem, a publikowanie informacji o realizacji określonego pomysłu mogłoby stymulować konkurencję.

Piotr Tamowicz

PARP, wrzesień 2007 r.

Business angels. Pomocna dłoń kapitału

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655