Startupy technologiczne Polska 2022

6,3% Tyle wyniósł spadek przeciętnego pakietu przypadającego na udziałowca startupu technologicznego

6,3% Tyle wyniósł spadek przeciętnego pakietu przypadającego na udziałowca startupu technologicznego

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, logicznym następstwem wzrostu liczby udziałowców jest rozwodnienie pakietów udziałów znajdujących się w rękach założycieli startupów technologicznych. Z zebranych danych wynika, że średni pakiet udziałów/akcji przypadający na jednego udziałowca obniżył się z 37,2% w momencie powstania spółki do 30,9% według stanu na III kwartał 2022 roku. Jak bardzo zmienił się poziom rozwodnienia pakietów dla poszczególnych grup udziałowców? Tego dowiecie się z raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022