Startupy technologiczne Polska 2022

26% założycieli startupów technologicznych to kobiety

26% założycieli startupów technologicznych to kobiety

Swój udział w powstawaniu technologicznych startupów mają także kobiety. W 38 spółkach, spośród 146 poddanych analizie, wśród założycieli znalazła się co najmniej jedna kobieta. Daje to wskaźnik udziału kobiet na poziomie 26% co oznacza, że „mixed teams” w gronie założycieli występują praktycznie w co czwartym startupie. O tym, w spółkach którego sektora udział kobiet jest najwyższy, dowiecie się z najnowszego raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.