Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa pierwsze programy dotacyjne, które mają wspierać komercjalizację prac badawczo-rozwojowych w sektorze przedsiębiorstw. W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli sfinansować badania przemysłowe i prace rozwojowe o minimalnej wartości 2 mln zł i maksymalnej 50 mln euro. Dofinansowanie obejmie od 50 do 80% kosztów projektów. Projekty będą mogły dotyczyć wczesnych etapów rozwoju technologii i będą musiały być związane z innowacjami produktowymi oraz procesowymi o skali minimum krajowej. W ramach programu istnieje możliwość zlecenia prac badawczych o wartości do 50% kosztów projektu. Oprócz potencjału wdrożeniowego projekty będą musiały również wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Drugi program to możliwość sfinansowania prac rozwojowych związanych z przygotowaniem pilotaży, prototypów, wersji demonstracyjnych, czy testowanie i walidacje nowych lub ulepszonych produktów, usług lub technologii. Program przeznaczony jest dla MŚP, dla których minimalne koszty kwalifikowalne wyniosą 5 mln zł oraz dla przedsiębiorstw innych niż MŚP, gdzie wartość kosztów minimalnych ma wynieść 20 mln zł. Wartość maksymalna projektów w obu przypadkach nie może być wyższa niż 50 mln euro, a poziom dofinansowania wyniesie od 40 do 60% kosztów. Podobnie jak w przypadku szybkiej ścieżki, tak i tutaj projekt będzie musiał posiadać potencjał wdrożeniowy oraz będzie musiał wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Więcej informacji:

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”