Nasza oferta dla Ciebie

 

 • Doradztwo strategiczne
 • Finansowanie rozwoju
 • Pakiet startup
 • Oferujemy wsparcie przedsiębiorstw w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z realizowanymi inwestycjami, ekspansją na nowych rynkach, rozwojem nowych produktów i usług, a także wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zarówno produktowych, procesowych jak i organizacyjnych…

   

  Materiały dostarczane przez Taylor Economics były najwyższej jakości i przyczyniły się do zrealizowania celów strategicznych SESCOM. Chciałbym polecić firmę Taylor Economics jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w realizacji strategicznych działań i kompetentnego doradcę Zarządu.

  S. Halbryt, Prezes Zarządu SESCOM SA

  Biznes plan
  Strategia rozwoju
  Analiza rynków
  Plan marketingowy

 • Analiza możliwych źródeł finansowania rozwoju dostosowana do specyfiki przedsiębiorstw oraz jego aktywne pozyskanie. Działania obejmują zarówno wsparcie przy pozyskaniu instrumentów dłużnych (kredyt czy obligacje), jak i instrumentów kapitałowych (fundusze venture capital, private equity oraz business angels).

  Analiza finansowa
  Biznes plan
  Umowa inwestycyjna
  Negocjacje

 • Oferta skierowana do młodych przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność. Usługi w ramach pakietu obejmują mentoring, przygotowanie ścieżki finansowania, przygotowanie dokumentów inwestycyjnych oraz aktywne wsparcie procesu pozyskania inwestorów kapitałowych.

  Analiza finansowa
  Umowa inwestycyjna
  Teaser inwestycyjny
  Negocjacje


 • Rynek Giełdowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Restrukturyzacja
 • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie pozyskaniu kapitału przy wykorzystaniu rynku giełdowego. Oferta obejmuje zarówno przygotowanie spółki do funkcjonowania na rynku giełdowym, jak i pozyskanie kapitału w ramach oferty prywatnej i koordynację procesu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect lub obligacji na rynek Catalyst na zlecenie Spółki.

   

  Chciałbym polecić każdemu zainteresowanemu współpracę z Michałem Przybyłowskim jako doradcą w procesach dostosowania spółki do potrzeb rynku giełdowego oraz pozyskania inwestorów kapitałowych.

  G. Szczechowiak, Prezes Zarządu Madkom SA

  Ład korporacyjny
  Dokument informacyjny
  Wycena
  Struktura akcjonariatu

 • Usługi związane z identyfikacją i oceną potencjalnych celów przejęcia, prowadzenie i koordynacja procesu due diligence, organizacja i wsparcie procesu transakcji przejęcia, a także wsparcie procesu sprzedaży przedsiębiorstwa, identyfikacja inwestorów strategicznych lub finansowych, przygotowanie dokumentów inwestycyjnych oraz wsparcie procesu negocjacji.

  Due diligence
  Wycena
  Memorandum inwestycyjne
  Negocjacje

 • Skuteczne programy naprawcze wymagają spojrzenia na przedsiębiorstwo z zewnątrz, co pozwala na niezależną ocenę potencjału przedsiębiorstwa i zastosowanie skutecznych działań. W ramach realizowanych działań proponujemy przygotowanie analiz, ocenę sytuacji przedsiębiorstwa i propozycję zmian o charakterze organizacyjnym i strategicznym. Dodatkowo, prowadzimy koordynację procesów wdrożenia programów naprawczych, oceny okresowej oraz ewaluacji całego procesu naprawczego.

  Analiza finansowa
  Program naprawczy
  Restrukturyzacja zobowiązań
  Restrukturyzacja majątku


 • Transfer technologii
 • Ewaluacja
 • Wspieramy przedsiębiorców w realizacji strategii innowacyjności polegających na wdrażaniu nowych technologii, w tym w transferze technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorstw. Usługi obejmują zarówno transfer w postaci umów licencji oraz zakładania przedsiębiorstw typu spin off/out przy udziale zewnętrznego finansowania dłużnego lub udziałowego.

   

  Praca Taylor Economics była kluczowa dla realizacji strategii rozwoju Immunolab, zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i jego realizacji w postaci wyceny Spółki, pozyskania kapitału, przygotowania dokumentów inwestycyjnych i negocjacji umów inwestycyjnych. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych działań są godne polecenia dla każdego przedsiębiorcy szukającego wsparcia doradczego.

  K. Głośnicki, Prezes Zarządu Immunolab Sp. z o.o.

  Strategia innowacyjności
  Strategia rozwoju
  Umowa licencji
  Spin off

 • Oferujemy usługi oceny efektów realizowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych programów strategicznych związanych zarówno z realizacją strategii rozwoju, konkretnych projektów, jak i programów publicznych. Realizujemy ewaluacje ex-ante oraz ex-post, które pozwalają na lepsze dostosowanie wprowadzanych strategii i projektów, jak i ewaluacje ex-post, które pozwalają na wyciągnięcie odpowiednich wniosków z realizowanych działań i ich lepsze zaprojektowanie w przyszłości.

  Wywiady indywidualne IDI
  Wywiady grupowe FGI
  Warsztaty symulacyjne
  Raport z ewaluacji