Współtwórca krajowego rynku venture capital oraz prekursor problematyki corporate governance w Polsce. Specjalista w zakresie problematyki rozwoju rynku kapitałowego, przedsiębiorczości akademickiej, rozwoju przedsiębiorstw i corporate governance.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-2004 zawodowo związany z gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Laureat nagrody Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości za raport na temat rynku venture capital. Współtwórca krajowego rynku venture capital oraz prekursor problematyki corporate governance w Polsce. Specjalista w zakresie problematyki rozwoju rynku kapitałowego (rynek giełdowy, rynek venture capital, business angels i private equity), przedsiębiorczości akademickiej (spin off/out), rozwoju przedsiębiorstw (start up, MŚP) i corporate governance. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Forum Corporate Governance. Współautor licznych publikacji na temat corporate governance (pierwszy w Polsce dobrowolny kodeks corporate governance, Biała księga i ranking corporate governance), rynku kapitałowego i venture capital.

 


Piotr Tamowicz

Telefon

+48 698 65 36 12


Kontakt

Publikacje

Business Angels. Pomocna dłoń kapitału.

„Business angels. Pomocna dłoń kapitału" jest jedną z pierwszych publikacji dotyczących działalności indywidualnych inwestorów kapitałowych, tzw. aniołów biznesu w Polsce. Autor, od lat śledzący zmiany w tym obszarze, nie tylko zebrał informacje o funkcjonowaniu business angels w krajach zachodnich, gdzie instytucja ta rozwija się i przybiera nowe formy organizacyjne od co najmniej kilkudziesięciu lat ale także dokonał odniesienia do oceny polskiego rynku.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce.

Autor pokazuje praktyczne przykłady przedsiębiorstw wyrosłych na bazie wyników badań naukowych. Droga, jaką przeszli naukowcy - przedsiębiorcy nie była łatwa ani szybka i wymagała korekt. Przedstawieni w publikacji przedsiębiorcy potrafili umiejętnie połączyć innowacyjny pomysł z dobrym zarządzaniem i odpowiednimi źródłami finansowania. Książka zawiera informacje o czynnikach wpływających na sukces i zachęca do dalszych, szerszych badań, których wyniki pokażą przedstawicielom społeczności akademickiej jak wdrażać wyniki badan naukowych.


Still Much to be done – corporate governance in Poland.

The development of public corporations and stock markets in Central Europe has led to the appearance of such fundamental governance problems as expropriation of minority shareholders, managerial myopia, tunnelling and others. The existing regulations and governance arrangements provided under privatisation schemes were unable to accommodate these deficiencies.. One of the key elements of these reforms is how to make supervisory boards more independent and professional.


Corporate Governance in Poland, (in) Christine Mallin (eds), Handbook on International Corporate Governance.

Throughout the world there is conflict between the desire to reap wealth from strong corporate functioning and the imperative of preserving the integrity of the sovereign state. Christine Mallin has assembled a collection of delightful essays describing the current circumstances of corporate governance in a variety of different countries. The volume reads like a story, fascinating, accessible and informative.


Venture Capital. Kapitał na start.

Niniejsze opracowanie stara się zaprezentować problematykę venture capital z punktu widzenia finansowania wczesnych etapów rozwoju firmy (tzw. finansowanie zalążkowe i start up). Jest to tematyka poruszana, niezbyt często, nie tylko ze względu na małą obecność w Polsce funduszy specjalizujących się w tym, ale generalnie pewną wstrzemięźliwość w tego typu finansowaniu (wysokie ryzyko). Opracowaniezawiera przegląd całego procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru funduszu i prezentacji projektu aż po zakończenie inwestycji i sprzedaż akcji/udziałów posiadanych przez fundusz.


Setting Standards of Corporate Governance: The Polish Experience of Drafting Governance Codes

Corporate governance codes have recently been adopted by most of the European markets. Stock markets in Eastern Central Europe, with their weak governance mechanisms and practices, are trying to follow suit. However, drafting such codes may be a much more challenging task in this part of Europe than elsewhere, due to the existence of powerful interest groups and an underdeveloped corporate environment (immature institutional investors, ineffective shareholder activism and a lack of government interest in corporate governance). This paper provides some insights into various governance problems related to the drafting of a ‘private’ corporate governance code for Polish listed corporations.