W lutym br. Taylor Economics był pomysłodawca i partnerem merytorycznym pierwszego Forum inwestorów kapitałowych, które odbyło się w Sopocie. Konferencja miała na celu promocję wiedzy na temat rynku kapitałowego, procesów inwestycyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami i pomysłodawcami na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć.

„Brak środków finansowych na rozwój nowych przedsięwzięć wśród pomysłodawców z jednej strony oraz brak wiedzy w zakresie inwestycji kapitałowych wśród inwestorów z drugiej strony, to wciąż największe bariery ograniczające dynamiczny przyrost młodych innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Efektywny i relatywnie duży rynek kapitału ryzyka w krajach rozwiniętych był podstawą rozwoju spółek z sektorów zawansowanych technologii, dlatego warto podejmować działania zmierzające do jego rozwoju” – wyjaśnia Michał Przybyłowski z Taylor Economics Sp. z o.o.

„Inwestowanie w przedsięwzięcia o dużym poziomie ryzyka ale jednocześnie dające szansę na ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji to bardzo atrakcyjna forma lokowania kapitału. Niemniej jednak nie można zapominać, że wymaga to odpowiedniej wiedzy zarówno w zakresie przygotowania inwestycji, jak i zminimalizowania ryzyka poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu inwestycyjnego. W związku z tym widać coraz większe zapotrzebowanie tak po stronie pomysłodawców jak i inwestorów na konkretną wiedzę związaną z procesami inwestycyjnymi”  – dodaje Michał Przybyłowski.

landscape

Prezentacja – Modele inwestycyjne