Prezentujemy Mały Leksykon Corporate Governance autorstwa Piotra Tamowicza. Powstał on na kanwie naszych ponad dziesięcioletnich doświadczeń badawczych, analitycznych, jak i praktycznej obserwacji działania rynków finansowych, zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Leksykon zawierający blisko 170 haseł ma na celu ułatwienie zrozumienia złożonej, wielowątkowej problematyki ładu korporacyjnego. Można znaleźć tu przystępnie opracowane objaśnienia najważniejszych elementów i procesów zachodzących wewnątrz współczesnej korporacji (np. aktywność akcjonariuszy, rada dyrektorów, dobre praktyki, wrogie przejęcia). Opracowanie haseł uwzględnia zarówno przegląd zagadnień teoretycznych, jak i odniesienia do praktyki.

Mały Leksykon Corporate Governance